Certyfikat Instytutu Technologii Drewna


Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji WE 1583-CPD-291


Drewno konstrukcyjne spełnia wszystkie wymagania określone w PN-EN 14081-1+A1:2011 Konstrukcje drewniane. Drewno konstrukcyjne o przekroju prostokątnym sortowane wytrzymałościowo.